Global Aid – litt historie

Lille Fredrikstad

Som med alt annet har også Global Aid en historie og en bakgrunn. Alt starter med en tanke, en ide, som igjen modnes. Og den man ER, er det man reflekterer ut i livet. Da kommer handling og resultater. Jeanette og Haakon Olsen som begge er oppvokst i Fredrikstad, fant tidlig ut at de ville utgjøre en forskjell for de fattige og utstøtte. Primært ønsket de å hjelpe noen av de mange gatebarna som finnes ut i verden, til en bedre fremtid. I 2000 var dermed Global Aid en realitet. To år senere var Haakon i Nagrakata, en liten by nordøst i India. Der draff han en dame ved navn Rupa Kami, som to år tidligere hadde startet et barnehjem i et lite skur hun hadde bygd for noen penger hun fikk for en tolkejobb. Samtidig underviste hun og drev skole for ca 13 barn i det samme lokalet på dagtid. Rupa Kami hadde ingen økonomisk støtte. 

”Når man møter mennesker i slike situasjoner kan man velge å gjøre to ting, enten snu ryggen til og late som man ikke har sett noe, eller ta tak og gjøre noe for å lette situasjonen for disse menneskene i en enorm nød” – Haakon. 

Da Haakon kom hjem til Norge i 2002, fikk han med seg sine barn og kona Jeanette tilbake til India i februar 2003. Dette resulterte i et tre måneders langt opphold i det landet som skulle fange hjertene deres totalt. Haakon driver som entreprenør i Fredrikstad, han så med en gang mange muligheter for utvikling av noe mer stabilt og samtidig kvalitetsmessig opplegg hvor pengene skulle dekke mer enn bare akutte behov. Han hadde også fått 35 sponsorer som ønsket å være en del av teamet. Jeanette er utdannet sykepleier, og fikk brukt for yrket sitt på en ny måte og fikk dermed stor tillitt hos lokalbefolkningen i det området hvor de bodde. Gjennom mange år har man sett gode resultater av all den informasjonen og undervisningen om forebygging som hun har gitt i India. 

Skolen – Lille Fredrikstad

Ved hjelp av innsamlede midler har Stiftelsen Global Aid utviklet og driftet dette området som har fått navnet ”Lille Fredrikstad”, i India.

Det bor nå 55 fornøyde barn og unge ved barnehjemmet Grace Children Home. Her har det i flere etapper, og etter behov blitt bygget barnehjem, toaletter og sanitæranlegg, kjøkken og spisesal, diverse hus for husdyrhold og annet. Dette fungerer som en stor familie nå, og vi merker at både barna som bor og de voksne som arbeider der er svært fornøyde, glade og ikke minst takknemlige for den muligheten de har fått. Flere av de første barna «våre» har nå flyttet ut og bor andre steder pga. videre utdannelse. Disse følger vi opp og støtter videre på høyere utdanning.

Grace English School, Nagrakta gir tilbud til 450 elever. Dette er barn både fra barnehjemmet og fra familier i landsbyene rundt. Det er blitt ansatt høyt kvalifiserte lærere ved skolen gjennom årene, og etterspørselen etter skoleplasser er stor. Ettersom årene har gått har etterspørselen etter de populære skoleplassene økt, og dermed utbyggingen av skolen i takt med det. Første etappe stod ferdig etter en innsamlings-konsert som ble holdt på Røde Mølle i 2004, i regi av Aina og Svein Gundersen. Andre etasje stod ferdig i 2008 etter nok en støtte-konsert på City Scene i regi av de samme menneskene.

I 2017 ble skolen utvidet med nesten samme areal i to etasjer. Nå finnes det godt utstyrte fysikk-/kjemirom, datarom, bibliotek og det meste som kreves for en skole som nå er godkjent for hele grunnskoleutdannelsen i India. Ønsket vårt nå er at vi kan ferdigstille hele denne skolen med en tredje etasje, slik at flere barn og unge fra landsbyen rundt skal få tilbud om skoleplass

Målet vårt har hele tiden vært at denne skolen skal bli selvfinansiert i løpet av noen år, noe den er godt på veg med. Dette pga. av at noen av elevene ved skolen kommer fra familier som kan betale skoleavgift. De fattigste i området betaler ingenting, eller en liten sum slik at ansvarsfølelsen til skolen blir større, og foreldrene holder da ikke barna hjemme for å jobbe. Denne betalingsordningen er det kun administrativ leder i India som kjenner til. Barna kommer da til skolen på like premisser. Ved dette håper vi at forskjellene i samfunnet mellom fattig og rik skal viskes ut etter hvert.

For hver gang du handler her hos oss, er du med på å støtte opp om denne fantastiske stiftelsen!:)

Haakon hjelper gjerne til

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *