Derfor falt valget på økologisk nettbutikk

PureOrganic er drevet av meg Simone Kristiansen. Jeg ønsker en god livskvalitet for alle mennesker. Alle fortjener å ha det bra med seg selv og sine medmennesker. Det samme gjelder dyrene og naturen iblant oss.

Økologisk produksjon bygger på naturens premisser, og produseres på en måte som i størst mulig grad skal ivareta dyrenes og plantenes naturlige adferd og behov. Økologisk drift foregår uten bruk av kjemisk-syntetisk plantevernmidler og mineralgjødsel. Likeverd og respekt gjelder i menneskelige relasjoner, overfor dyr, og for hvordan natur- og miljøressursene forvaltes. Jeg har troen på det rene og naturlige fra naturen. Økologisk landbruk er på lag med naturens prinsipper, hvor også insektene er ivaretatt. Derfor digger jeg økologisk produksjon, fordi det gagner helheten!

Denne nettbutikken, blir mitt lille prosjekt om å bidra til en mer miljøvennlig verden. Jeg er lidenskapelig opptatt av naturen. Vi har et ansvar for å ikke bare forbruke, men også forvalte naturressursene. Vi har alle et ansvar for å bidra.

De fire økologiske prinsippene:

Økologiprinsippet – De som produserer, foredler, omsetter eller forbruker økologiske produkter skal verne om miljøet, inkludert landskap, levesteder for dyr og planter, biologisk mangfold, luft og vann.

Helseprinsippet – Rollen til økologisk landbruk er å fremme helsen til alle organisasjoner og økosystemer. Økologisk landbruk produserer nærende mat av høy kvalitet som forebygger helse og trivsel. Derfor bør økologisk landbruk unngå bruk av gjødsel, pesticider, medisin til dyr og tilsetningsstoffer i mat som kan ha skadelige helsevirkninger. God helse er helheten i levende systemer.

Rettferdighet – Økologisk landbruk skal sørge for at alle involverte får en god livskvalitet. Dette prinsippet framhever at dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og trivsel i samvær med deres fysiologi og naturlig adferd. Rettferdighet krever produksjons-, distribusjons- og handelssystemer som er åpne og rettferdige.

Varsomhetsprinsippet – På grunn av vår ufullstendige forståelse av økosystemer, må det utvises varsomhet. Prinsippet uttrykker en «føre-var» holdning og ansvarsfølelse er grunnleggende for drifts-, utviklings- og teknologibeslutninger i økologisk landbruk.

Kilde: https://debio.no